Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ity. MENGELWERK.

raakcn, met fehamte overlaaden, en van alle de voo: rechten van dat Genootfchap worden beroofd ; zulK een verdient, en heeft het zich zelfs te wyten, wan* heer hem het zelfde lot te beurt valt, dat den kraai in het gezelfchap der fchoonepaauwcn, met hunne veederen pronkende, is overkomen: of dat men hemdraffe, gelyk men jn een land, daar de muntrechten worden gehandhaafd , den vallenen munter doet. Laat hy dit aan jych zeiven en niet aan het Genootfchap wyten.

De Bybel is, buiten al'e tegenfpraak, het Boek, waar Jn wy alles kunnen vinden , dat ons geloof en onze beoeffening werk kan verfchaffen, en dat alles, 'tgeen 'er in voorkomt, onfeilbaar, herkomende van den God der Waarheid, die niet kan liegen, maar die zyne redelyke Schepfelen, in den Haat van hun bederf, zoo veel bekend heeft willen maaken, als zy, ter bereiking van tün eeuwigduurend geluk, noodig hebben.

■ Er liepen verfcheidene omfïandigheden te faamen, die aanleiding gaven tot ondericheidene opvattingen van het geen 'er wierdt geleezen : hier toe bchooren, dat dit Gefchrift oorfpronglyk in eene taal is gefield, dieniet overal, maar zelfs op de minde plaatfen, wordt verdaan, waarom men zich , ter verkryging van die zekerheid, met eene vertaaling van die Schriften, welke nooit in flaat is, den eigenlyken geest van het oorfpronglyke uit ie putten, moet te vreede houden.

De oorfpronglyke Gefchriften zyn riet meer te vinden. Wy hebben alleen Affchriften die wy kunnen gebruiken ; Joch, behalven dat de Affchriften nooit in alles naauwkeurig aan het origineele beantwoorden, maar feilen in s " ' zich

Sluiten