is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER W-E T T E N. 355

AGTSTE HOOFDSTUK.

OP WELK EENE WIJZE MEN ZOMTIJDS DEN KOOPHANDEL IN NOODZAAKLIJKE BEHOEFTENS HINDERT.

Men heeft in zeekere monarchien wetten gemaakt, welken zeer gefchikt zijn , om zodanige Staaten te vernederen, die handel in noodzaaklijke behoeftens drijven. — Men heeft hun verbooden, om eenige andere waaren in te voeren, dan zodanige, welke in hun land gegroeid zijn. Men ftaat hun geenen verderen handel toe , dan met fcheepen, welke in dat land, in 't welke zij handelen, gemaakt zijn. (£)

Een

(k) De Schrijver fchijnt hier mede te bedoelen die befaamde Afte , welke Olivier Cromwell in het jaar 1651 maakte, waar bij de invoer van alle goederen, uitgenomen in Engelfche fcheepen , of in zulken , die behoorden tot dat land, van waar die koopmanfchappen kwamen, verbooden werd. — Men noemt dit doorgaands , uit onkunde, het Traüaat van Cromwell. Dog bet is eene afte van het parlement. Dé listige Crom. we//,aan den eenen kant op onze republiek verbitterd, om dat men hier Karei den twteden begunftigde, en hij zijn oogmerk, om den Staat tot het aangaan van eene naauwe unie met de republiek van Engeland (zo als men dezelve toen noemde) te bewegen, niet kon bereiken , en aan de andere zijde , nijdig over dp heerZ é. Hj-

XX.

DOES.

VIII

HOOFDSTUK.