is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETTEN.

221

ren. Het getal derzelve is in het eene land veel grooter, dan in het andere. Men vind Staaten , j in welke het onderhoud van de kinderen van den vorst eene onmooglijkheid voor het volk zouden zijn (/;). Men heeft dus in die landen kunnen vastftellen, dat de opvolging niet zou komen op de kinderen van den vorst, maar op de kinderen van zijne zuster.

Een al te groot getal van vorstelijke kinderen zou eenen zodanigen Staat aan verfchriklijke burger-oorlogen blootftellen. Eene zodanige wet van opvolging, door welke de kroon op de kinderen van de zuster van den vorst verderft, komt alle deeze ongelegenheden voor, om dat het getal der kinderen van de zuster niet grooter kan weezen , dan dat van de kinderen van den vorst zou zijn, indien hij niet meer dan eene vrouw had.

'Er zijn natiën, bij welke bijzondere redenen van Staat, of zommige flelregels van den Godsdienst, vorderen, dat de regeering altijd in handen van een en hetzelfde geflagt blijve. Hiervan daan, dat men in de Indien dien naarijver voor

het

Zie de Verzameling van reizen, welke gediend hebben tot oprichting van de O. ƒ. Comp [in Vrankrtfk »] 4- deel, t. ft. pag. 114. en1Smith, reizen na Guinte, 2. deel, pag. 150. «ver Jut koningrijk van Judo.

XXVI.

1 o ic k. Vf.

o o f d-

S T U K.