is toegevoegd aan je favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. WETTEN.

19?

yoor het leven van den leenman, dan of hij die voor altijd weg fchonk. Alles , wat ik 'er van weet, is dit, dat 'er ten tijde van Karei den grooten (o ? en van Lotharius den eerften , on-1 der deeze foort van goederen zodanige waren, _ welke ook aan de erfgenaamen overgingen, en onder dezelve verdeeld wierden.

Ik vinde boven dien, dat men een gedeelte CO van deeze goederen als vrij eigen goed , en een gedeelte als leengoed wegfchonk.

Ik heb gezegd, dat de eigenaars van vrij eigen goederen even zo wel tot dienstbaarheid verpiigt waren, als de bezitters van leenen. Buiten twijf-

fel.

(/) Zo als blijkt uit zijn kapitularie van het jaaragfhonderd-en- een, art. 17. bij Balufius, 1. deel, pag. 360.

[kf Zie zijne indelling, welke in ,de wetten der Longobarden ingevoegd is, 3. boek, tit. I. §, 44..

(f) Zie de evengenoemde indelling, en het kapitularie van Karei den kaaien van het jaar agthonderd^ zes-en-veertig, 20. hoofdjl. in villa Sparnaco, in de nitgaave van Balufius, 2. deel, pag. 31. en dat vanhet jaar agthonderd» drie- en- vijftig , 3. en 5. hoofdjl. in het Synode van Soisfons, in de uitgaave van Balu. fius, 2. deel, pag. 54. en in dat van het iaar agthonderd - vier-en-vijftig bij Attigny, 10. horfdfl. in denitgaave van Balufius, 2. deel, pag. 70. Zie ook her eerfte kapitularie van Karei den grooten, van een onzeker jaartal, art. 40 en 56.. in de uitgaave varj. Balufius, 1. deel, pag. 519.

n a

XXXf. iORK. XIV.

[ o o f r>

st1ik.