is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2po R E G I -S. T E R

Regeeringsvorm , (gematigde) . is een meesterftuk van de wetgeeving, doch zeer moeijelijk, I. 199. De natuuriijkfte belasting in dezelve is die, welke van koopwaaren geheeyen word, II. 46, Is de gefchiktfte voor landen, welke door de kunst bewoonbaar zijn gemaakt, II. 2 1 1. Zie Monarchie, republiek.

Registers Olim , wat men daar door verftaat, III. 521

Republiek, hoe veele foorten van republieken 'er zijn, I.

. 39. Hoe dezelve in eene monarchie, en meer dan monarchie kan veranderen, I. 53- Een burger moet daar nooit eensklaps met een overmatig gezag bekleed worden, ibid. Uitzondering op. dien regel , ibid. Hoe lang de overheids- ampten door een en denzelfden perzoon moeten worden bediend, I. 55. Deszelfs grondbeginfef in't gemeen, I. 71. Grondbeginfel van de Democratie, ibid. Grondbeginfel van de Aristocratie, I. 80. Akelige fchilderij van eene republiek, in welke de Staatkundige deugd verFiaauwt, I. 76. Hier betreffen de bijzondere mis-

daaden meer het algemeen , dat is te zeggen, zij benadeelen het Staatsgeftel meer dan de bijzondere leedeu,, I. 83. De ftaatszugt is in republieken verderflijk, 1 . 87. Waarom de zeeden hier zuiverer zijn, dan in eene monarchie ,1. 1 o 8 en velg. Van hoe veel belang hier de opvoeding is,I. 118. Hoe dezelve yerftaudig beftuurd kan worden, en zeer gelukkig zijn, I. 143 e» volg. De belooning moet hier alleen in het openbaare getuigenis van de deugd beftaan , I. 209. Kan men hier eenen burger noodzaaken, om openbaare ampten aan te neeroen ? I. 21 o. Kan men hier burgerlijke en militaire ampten gelijktijdig aan een cn denzelfden man geaven? L 213. Het verkoopen van. ampten zou hier zeer nadeclig Zijn, I. 216. Men moet hier opzieners over de zeeden hebben , I. 218. De verzuimen moeten hier even gelijk de misdaden geftraft worden, ibid. De formaliteiten van de Justitie zijn hier noodzaaklijk, I. 234. Men moet in het vonnisfen hier naauwkeurig den letter van de wet yoigen , 1.23 7.

Zie