is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MYNEN TYD. 173

VIERDE HOOFDSTUK.

Staatkundige redenen van den JWjland van wapenen. Oorlog der Franfchen en der Beierfchen in Bohemen. Spatje verklaart zich tegen Oostenryk. Ryksdag. Omwenteling in Rusland. Verfcheidene onderhandelirgen.

O m den draad der oorlogsgebeurtenisfen niet al te veel af te breeken, hebben wy ons vergenoegd met de oorzaaken, welke tot deeze foort van wapendildand tusfchen Pruisfen en Oostenryk aanleiding gaven, dechts bekuoptelyk aan te roeren. Dit onderwerp is netelig. De dap , welken dc de Koning gedaan had , was zorgelyk : het is noodzaaklyk , dat wy de allergeheimde beweegredenen tot denzelven ontvouwen: de Leezer zal ons wel vergeeven , dat wy de zaaken van een weinig hooger weder ophaalen, om 'er te meerder licht aan by te zetten.

Het oogmerk van den oorlog, welken de Koning ondernomen had, was Silefien te veroveren: dat hy verbindtenisfen aanging met Beieren en Frankryk, gefchiedde alleen om dit groote einde te bereiken: maar Frankryk en deszelfs Bondgenooten leiden toe op geheel verfchillende oogmerken. Dc Staatsdicnaaren te Verfailles waren in de vaste verbeeldinge , dat het gedaan was met

ds

ledenen /an den IVapenfii)? tand.

Oogmerken van Frankr^j