Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C vi )

verzogten den Redenaar, dezelve tot dat einde, aan Beflüurders onzes Departements te willen overgeven. Dan de zo nederige als verdienftelijke Schrijver verkoos liever, dezelve vooraf te onderwerpen aan de beoordeeling eener Commisfie uit de geheele Maatfchappij.

Niets kunnende weigeren aan een Man, aan wiens onvermoeide werkzaamheid en vriendelijke infchikkelijkheid, ons Departement grote verpligting had, voldeden wij aan zijn verzoek, en verzonden de Redevoering aan den algemeenen Secretaris; zonder ons nogthans daar door te verbinden, om voortaan alle door ons goedgekeurde Verhandelingen, alvorens dezelve ter Drukpersfe over te geven, aan het oordeel van zulk eene Commisfie te onderwerpen.

Meer

Sluiten