Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZOEK.

14$

OORDEELKUNDIG ONDERZOEK

VAN HET

STELSEL der NATUURE (*).

Het Stelfel der Natuure is een Werk, dat,by de eerfte leezing, verleidt, en welks met veel kunst verborgen gebreken men niet ontdekt, dan na het herhaalde keeren# weder overgelezen te hebben. De Opfteller heeft de behendigheid gehad van de gevolgen van zyne beginfelen te

vér-

(*) Syftéme de la Nature. [Een Werk in het jaar 1770, in twee Deelen, te Londen, zo het heet, uitgekomen, en op den titel toegefchreeven aan eenen mirabaud, (welken naam.men niet moet verwarren met dien van den naderhand in Frankryk zo bekenden hirabeau) Geheimfchryv er en Lid van de Academie Frangoife. Veelen Leezeren zal, zekerlyk, bekend zyn , dat dit Werk , gefchreven met alle kunstgreepen eener gezochte duisterheid, de vertooning maakt van eene diepe kennisfe in het overnatuurkundigc , en voorkomt als eene verdediging der

alleronbefchaamdfle Godverzaakerye. Dit ging

den Koning te ver, hoe gebrekkig ook by hem de denkbeelden mogten zyn, ten opzichte van het Godsdienftige, waaromtrent, misfchien, in het vervolg van dit Stukje nog wel iets zal aan te merken zyn. Fert."] K 3

Sluiten