Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A A G E Q. 16"?

het groote dorp is verbrand, alfoo zy daer hun fchat uyt-

maken; en 't geen door het vuur niet is kunnen verteert worden, door ons is gevonden, beftaende in axen, bylen, houwers , geweer, lopen en floten, yfere potten, en kopere ketels, en meer andere kleynigheden; ik ben hier gearriveert; laet myn gefatigeerde troepes enige dagen ruften, en gaen als dan onfen vyand weder opzoeken, en vervolgen; inmiddels hoop ik te ontfangen de arrangementen die genomen zyn op onfe berigten, gefonden in de maend van February, die ik hoop zullen wezen tot afroejing der onheilen die deze Colonie boven 't hoofdt zyn hangende, of dat ik foc gelukkig zal zyn myn rapel te krygen, om my by U Wel Edle, op Uw buite eenige tyd panerende, van myne fatiges te herftellen, en te betuygen, hoe zeer dat ik de eer heb van te zyn, Wel-Edele Heer en Vrind, U WelEdle onderdanige en ootmoedige Dienaer. Was getekent, L. H. Fourgeau, in de Boffchen van de Colonie van Suriname den 28 Aug. 1775.

P. S. Myn groeteniffe aen alle goede Vrienden , en principael aen de Wel-Edle Geftrenge Heer Marfelis.

Sluiten