Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï6*

BIJLAAGE R.

Memorie voor Directeuren der Colonie de Barbice, houdende redenen, waaronime de Heeren Bewindhebberen van de Weft •• Indifche Compagnie niet behooren op te houden het Octrooy, dat door dezelve Directeuren word verzogt, om de voorfchreve Colonie door Particulieren te laten bevaaren, onder de Protectie van Haar Hoog-Mogenden,

Directeuren neemen tot haar voordeel, dat de Hm. Bewindh. van de W, 1. C. by hun berigt aan H. H. Mog. van 23 Maart deefes jaars , advouëren , dat het een nuttige'zaak zoude zyn , indien de Colonie de Barbice, voor allen open geftelt mogte wordsn.

Ook zouden ze ongelyk hebben, van anders te denken, alzoo het van de uiterfte evidentie is,dat een Colonie, door veelen bevaaren wordende, meer nut doed aan het gemeen, en zig ook eer, en meer uytzet, als gedaan kan worden door eene Commercie, die alleen door weynige Perfoonen word gedaan.

En was het noodig, daar nog ietwes by te doen , men hadde alleen het oog te flaan op de Colonie van Suriname, en hoe confiderabel de Vaart en Commercie daar op toegenomen heefc.

Gevolgelyk redigeerc zig de qusftie althans hier toe, of de Grieven en Remarques, door de W. I. C. by hec berigt van 23 Maart laaftleden geallegeerc, en by derzelver miffiv'e van 28 July daar aan volgende gemaakt, gefondeert zyn dan niet.

En reduceren dezelve Remarques zig wederom tot de tirie cavelgeade.

1 Du

Sluiten