Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R IJ K D O M. 51$

ften, fpiegels, porceleinen, of foortgeüjke aan te 'vangen , en daar door hunne geloofsgenooten een !beftaan te bezorgen (a) ; het geeven van genegenheid aan de jeugd, om zich in de Staat1 kunde, te oefenen, daar toe in de Hooge Schoollen Hoogleeraars aanftellende (b) ; het gebruik 1 maaken van de ftichtingen der Vrouwe van Rens•Woude, om'er patroontekenaars, getouwftellers en foortgelijken op te kweeken , en het verbieden aan 1 die geenen , die 'er in opgevoed zijn, het land re verlaaten, op ftraffe van eeuwig bannisfement (c); het bijzonderlijk aanmoedigen van handwerkslieden, om zich in ons land te komen nederzetten (d), het brengen van de bevoorrechte Lombaarden onder verplichting , om de handwerken in hunlieder Stad of Proviritie gemaakt, tegen 3 of ten hoogfte 5 i ten honderd te moeten beleenen (e); [De pijppemuakers te Gouda kunnen op hunne pijpen geld : in het pand van dat gilde krijgen, zonder een duit : interest te betaalen ; alleenlijk 's jaars iet aan |jdat pand opbrengende,] het befchermen der Fabrikeurs tegen de onderdrukking der kooplieden (ƒ) ; het bepaalen van het getil der getouwen, het welk een baas in ieder fabriek, bij het begin ten minfte, zoude moeten opzetten (g); het aangaan van eene verbindtenis onder de voornaamfte koop* lieden, om geen het minfte deel inde buitenlandfche Maatfchappijen te neemen ; van geen betaaling voor vreemde rekening te zullen doen, ten zij de goederen alhier gezonden waren; en vooral geene penningen te zullen fchieten of bezorgen ter voortfa) Teraangeh.pl. bl. 70 en 71.

(b) Teraangeh. pl. bl. 71. ( O Tcraangeh.pl. bl. 73. ' Cd) Teraaigeb.pl. bl. 74. (e) Tor aangeh. pl. bl. 7É. (ƒ) Ta Bungel*, pl. (S ) Ter aanSeb' PL

Rk 2

Sluiten