is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling en oeffening, of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,222 OEFFENINGEN

vernieuw ten deezen einde de beloften,■■ die ik in mijnen Doop, of daarna in het Sacrament der boetvaardigheid gedaan heb, om dc vcrgecving mijner zonden tc verkrijgen. Nimmer zal ik vergeetcn, dat ik aan uwe Tafel gezeten heb, en met uw heilig ligehaam en bloed geipijsd ben. Ik zal die weldaad in mijne gedagten houden, om alles, wat mij die gunst onwaardig zou kunnen maaken, te vermijden. Nu heb ik geproefd, ö Heere, hoe zoet gij zijt. Welk eene blijdfehap zal 't mij zijn, dezelfde zoetheid dikmaals te kunnen (maaken. Nu, ja nu zal ik het als een groot ongeluk, als eeneftraflei befchouwen, mij van een herhaald gc-i bruik deczer godlijke fpijze te moeten onthouden. Ik zal mij door vuurige begeerten , door gebeden, door een heilig leven voorbereiden, om u eerlang wederom te ontfangen. Ik zal leeven, doch nu ik niet meer : maar gij, zoete Jefus, zult in mij leeven, eeuwiglijk leeven. Opoffering van zig zeiven.

Ja Heere, uwe liefde overwint geheel mijn hart. Gij hebt u zeiven weldadigüjk aan mij gefchonken; 't is des billijk, dat ik mij aan u overgeevc. Gii hebt mij gevoed, ik leef door u ; ik zal dan ook niet meer voor mij, maarvoor^