Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t) AFLAAT TE \ E R D I E N E N.

fhoofd gefteld hebt, die haar bemind, en in zijn bloed gewasfen heeft, op dat zij zuiver, zonder rimpel of fmctte zijn zoude. Zij is de pijlaar, de fteun der waarheid, de bewaarfter van uw woord, van uwe Sacramenten, van uwe genaden : zij is uwe Bruid, de eenigfte die ons tot u leiden kan. Dank zij u, genadige God, dat gij haar aan mij tot eene moeder gegeeven hebt: hecht mij fteeds aan haar geloof; doe mij leerzaam, en onderdanig aan haare geboden zijn: Verhoor de gebeden, die zij u voor onze behoeftigheden opdraagt. Laat u bewegen door de traanen, die zij voor haare kinderen , die der zonde dienen, uitftort. Geef hun door uwe barmhartigheid het leven wederom. Maak de kwaden goed : bewaar de goeden in degodvrugtigheid ; want gij vermoogt alles, cn 'er is niets, dat u tegenftaat. Gij maakt zalig, als gij wilt, en niemand kan uwen wil wederftaan.

Verhoor ook de gebeden, die wij voor uwe Kerke tot u ftorten. ö Bewaar haar, beftier haar, onderhoud haar in de eerdragt, in den vrede. Geef, dat uwe waarheid, welke bij haar altijd in ftand blijft, overal met volle zuiverheid geleerd, met ccn leerzaam harte van^ P 3 uw c'

Sluiten