Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 CHEMISCHE EN PHYSISCHE

zichookwederuitkriftallifeeren. Opzommigeolicën heb ik na de oplosfing eenige kriftalletjes, die een huidje vormden , waargenoomen: de aanfchieting is oneindig moeilijker dan in water en wijngeest. In aether echter ligter , en hier neemt men ook geen vliesje waar.

Eene oplosfing des Suikerzuurs verandert, zelfs in den alleruiterften graad van verdunning, alle de blaauwe zappen in rood; uitgenomen de Indigo.

Met alle loogzouten en opflurpende aarden vereenigt ons Zuur zich onder eene fterkeopbruifching, en vormt met dezelven middenzouten , waar van zomnu'gen kriftal'ifeerbaar zijn.

Veelen der metaalenen halfmetaalen worden door ons Zuur, uit derzelver oplosvogten in verbinding nedergeploft. Dit heeft ook plaats met zommige rnetaalzouten: al het welke nader zal blijken in de. Vide Afdeeling.

Alle oplosfingen van kalk , ook zelfs in alle de zuuren, worden greetig door ons Zuur nedergeploft.

Het verricht, volgens mijne proeven , geene werking op den wijngeest, om 'er aether van te gewinnen (21).

Een

(21) Ik loste 5 dragma'3 zuiver Suikerzuur op in ij pnce Alcohol, bewerkte deeze verbinding in een retortje; het overkooniend vogt was zuurachtig, en ik nam , hoedanig ik ook deeze bewerking herhaalde, of behandelde, geene olieftreepeii waar; uit het overgekomen vogt liet zich het zout weder aanfchieten; door kalkwater precipiteerde zich het zuur 'er uit, zonder mij een blijk van Aether op de

Sluiten