Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cn 1

jaar, worden opgeleverd in de groote Kasfa van het Generaal Conmitl té van Directie, beftaande uit Regenten en Burgers, tegens quitantieH in forma, *en zal het gemelde Generaal Committé over de penningenB geenedispoiitie mogen maken, als op fpeciale ordre, en geflagen ordon-B nantie van de meerderheid van hetzelve, met die bepalingen, en uitzon-M deringen, zo als bij Art. 8. zijn geltatueend.

Art, 19. Het Landfchap Drenthe op zich zeiven, en de GeneraliM teus Landen te famen genomen, zullen, ten aanzien van dit FondsM ieder als ééne Provintie worden geconhdereerd.

Art. 20. Aan iedere Provintiale Directie word gelaten de vrijheid om zulke fchikkingen op zodanig eene wijze in den haren te beramen', als zullen worden nodig geoordeeld, mits dezelve niet itrijden met dit Reglement.

Sluiten