is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgevallen van Olaudah Equiano of Gustavus Vassa, den Afrikaan, door hem zelven beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olaudah Equiano, of Gustavus Vassa. 21}

ons op nieuw in groote verlegenheid. Dan er bleef geene koize overig; en wij waren verpligt, maar weinig manfehap tevens in den boot te neemen. En het geen nog arger was, zij moesten alle van tijd toe tijd uit den boot ftappen, om denzelven over de ondiepten heen te ligten. Dit kostte ons veel arbeid en ongemak; en het moeilijkfte van dit alles was , dat wij niet ontgaan konden, onze beenen te kwetfen op de fcherpe klippen. Er waren flegts vier van onze manfehap, die met mij aan de riemen wilden , en deezen waren drie zwarten , en één Duitscher. En fchoon wij dien dag vijfmaalen met den boot heen. en weder gingen , was er niemand anders , die ons bijftond. Maar indien wij op deeze wijze niet gewerkt hadden, ik geloof waarlijk, dat het volk niet had kunnen gered worden; want niet één onder de blanken wilde iets doen , ter behoudenis van zijn leven. En indedaad, zij zoopen zich ras zoo dronken , dat zij geheel buiten ftaac waren , en als varkens lagen op het dek, zoo dat wij eindelijk genoodzaakt waren, hen optetillen , en in den boot te draagen, om hen willends of onwillcnds aan land te brengen. Dit gebrek aan hulp, maakte ons den arbeid bijkans ondraagelijk , in zooverre , dat mij , door het dikwijls heen en weder voeren van den boot op dien dag , het vel geheel van de handen gefcheurd was.

Evenwel gingen wij aanhoudend voord, en fpanden alle onze krachten in, totdat wij allen O 5 die