Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 VOORBEREIDING "POT HET AVONDMAAL.

Sen plegtiglyk, dat wy het voor eene eer en voor een geluk houden Christenen te zyn, en roemen en verheugen ons deswegen voor God en al de waereld. Willen wy nu dit op eene verftandige wyze doen, myne vrienden , dan moeten wy het niet zonder nadenken en aandoening doen , ons niet voor iets uitgeeven , dat wy niet zyn , ons op geene voorrechten beroemen , die wy niet hebben , geen vreugd laaten blyken , die Vreemd is aan ons hart. Wy moeten derhalven wel overweegen , wat een Christen is, hoe hy gezind, hoe zyn hart en zyn leeven gefteld moet zyn , en dan tot onszelven kunnen zeggen: zodanig ben ik; zo zyn myne gezindheden , en zo' is myn gedrag gefteld; ten minften beyver ik my met allen ernst om 20 te denken en te leeven. Om dit gewaar te worden , moeten wy onszelven beproeven, en ten dien einde deeze en diergelyke overdenkingen in 't werk ftellen:

lk wil my by den disch des Heeren voor zyn leerling en navolger verklaaren. Door deeze heilige handeling wil ik iedereen melüen, dat ik • my voor ongemeen gélukkig

fchat-

Sluiten