is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van het zamenstel der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D U N B E K K E N. 139

met zwart, blaauw, en rood getekend. Brisson. Ornitb. IV. pag. 295. tab. 22. f. 2. Woond op het eilandLueon.

Bonte 31./forf/ïaartigePapegay, die groen is, Anwzoon met geel gevlakt, een blaauw

{/leftivus.-) voorhoofd , bloedroode

fchouders, en roode oogkringen. Edw. Birds. IV. 162. Buff. Hift. Nat. Ois, tab. 120.

Woond in de Weft Indien.

Amazoon 33.Kortjlaardige Papegay, die groen{Amazonhs.) achtig is, met een geel voor¬

hoofd, en oranje kooncn*. B b 1 s s. Ornitb. IV. p. 257, Woond in Surinamen.

Paradys 34. Kortjlaardige Papegay, de keel, Papc;,ay ' buik, en ftuurvederenrood.

(ParadljiJ Buff. Éijl. Nat. Ois. 336.

Woond op het eiland Cuba,

Aurora (S) Kortjlaartige Papegay, de fchoft cn randen der vleugelen rood.