Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ff elke kleur men hebben moei

OM

BEMINNENSWAARDJG

TE Z IJ N.

Ik had in mijn jeugd een fchoolmakker, een goeden braven jongen, die geerne het leven van R0binfon Cr ufo Jas, cn galg op een woest eiland zoude gewoond hebben. Toen hij wat ouder was geworden, ging hij naar engeland, en rustte niet voor dat hij zich op een fchip naar de west indien kon begeven: onderweg honden zij twee ftormen uit, aten bedorven vleesch, en dronken hinkend water, zoo dat mijn goeden fchoolmakker van alle robinfonnaden voor altoos genezen wierd.

Het water heeft geen balken pleeg hij naderhand te zeggen, met den zaligen Mufaus, die ook zeer bevreest voor groote waters was. Blijf op land en behelp u zoo goed gij kond. Deze fpreuk nam hij getrouw in acht, wierd opzichter, en eindelijk zoo veel als heer eener plantadie, maakte eenig fortuin, en kwam in zijn vaderland te rug.

Hij

Sluiten