is toegevoegd aan je favorieten.

De kinderen mijner luimen; of Verhaalen en mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254 BEPROEFDE LIEFDE.

zal hem hier Hooren. Tegen den middag zal ik zelf hem een fchotcl met foep brengen, en 't geen de goede God meerder, fchafc. Als 't duister word, kan hij in Gods naam. weder vertrekken. Twee «ren van hier ligt een vlek, de fchout daarvan is mijn vriend, ik wil hem een briefje mede geven, ten einde hem een pas te bezorgen, want zonder pas zou . hij bezwaarlijk doorfluipen; ook rade ik hem zijn montecring -.hoe eer te liever te verruilen tegen een bocre kleeding. "

Willem door deze voorinnemende dienstvaardigheid verrukt en getroffen, kuste met warme dankbaarheid de dikke handen van den priester. Ik dagte hot wel, zeide hij bij zichzelven j toen hij alleen was; een godsdienst zoo als Hansje belijd., leert, gewis menfchenliefde. — Onbekommert lag hij zich op het frisfche cn geurige ftroo neder, en flicp hier zeer gerust gedurende eenige Honden. Toen hij omtrent den middag de oogen opende, ftond de priester voor hem, met een fchotel vol foep met brood, ham en een vies bier.

Neem dit aan, mijn vriend, en doe 'er u van te goede; ik heb hier ook een brief voor den fchoufc Doch ik rade u mijn huis niet voor middernacht te verlaten. Er zijn pruisfifche husfaren in het dorp; de herberg is niet ver van hier, en gij zult wel doen u ftil te houden tot dat waard cn gasten

in