is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï02 DE WANTROUWIGE.

hoofd loopt; dat de Einders in huis zingen, of dat, uit onvoorzigdgheid der dienstboden, een zak of eene tobbe, of wat 't ook moge wezen, voor zijne deur gezet is; dit alles, meent hij, wordt gedaan , om hem oploopende te maaken : maar, om dezelfde reden zal hij zich nu, door eene voorzigtige achterhouding, wel aan zijn Buurman weeten te wreeken.

Hij hadt een' waaren vriend, maar , dewijl die man, welke het toen heel druk hadt, hem minder vriendelijk ontvangen, of hem zekeren dienst, dien hij hem niet kon bewijzen, geweigerd, of hem, op eenen vrolijken dag, niet mede verzogt heeft, zo wil hij hem voortaan niet meer voor zijn' vriend houden, en, wanneer die niet zelf na de rede van de verkoeling van de vriendfehap vraagt, hem dan voor altoos laaten vaaren.

Heeft hij iemand een kleinigheid geleend; dan zal hij hem, zo dra de bepaalde tijd verloopen is, voort fcherp maanen; en van ongerustheid zal hij niet kunnen flaapen, zo dra hij voor een' vriend, dien hij tog, altijd, eerlijk bevonden heeft, heeft moeten borg blijven: hij zal alles zelf inkoopen en behandelen; zijne eigen vrouw, naauwlijks , den fleutel van de Provifie - kamer of den wijnkelder toebetrouwen, en, wanneer 'er flegts twee duiten aan de berekening haarcr uitgaavcn ontbreeken, daarvan terltond rekenfehap eifchen. -— De kist en 't

bed