Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f4 BIJBEL- en STICHTEL

I. TEGENZANG.

Spring vrij op, ó Put, Gods gaaven Ziet men in uw milde bron.

Gij zult Isr'els volken laaven:

Vorsten hebben u gegraaven, Eer men Kanaans rijk verwon.

Ed'len hebben u gedolven:

Roem den Gever van de Wet. Herderzorg keert avondwolven, Springt, en ruischt, ö blijde golven, Waar hunn' Haven zijn gezet.

Zie de Hel haar magt benomen,

Prijs den Vorst die wetten geeft. Hij wil met hunn' Raven komen, Welke ons Edens vloed doen firoomen: Goël is 't die eeuwig leeft.

Zielen, ziet uw' druk verdwijnen;

BEER kent geen wedergê. Wijkt nu, dorre zandwoestijnen ! Bij dees gaaf wil God verfchijnen!

Spring dan op, ó Mattana.

II. ZANG.

Sluiten