is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

217

HOOGMOED,

Wangunst , Kwaadfpreekendheid, en andere ge zellige ondeugden der Dames.

an oudsher hebben de menfchen-befchouwers de uitfpraak gedaan, dat vriendfchap der Vrouwen onder Vrouwen eene heel zeldzaarne zaak is — twee — driemaal zeldzaamer als zij het, volgens alle klagten, onder ons is. In de daad, zij hebben niets tot de beroemde en nieuw- vereende paaren , toegebragt, die de Dichters geftadig in den mond hebben, wanneer het daarop aan komt, bm een paar mannen hcog op te vijzelen, die voor hunne waareld elkander honing om den mond fineerden , of welken naam zulke geeften, wegens de verre gaande en overeenftammende bevinding, zig; zelv' toeëigenen.

Doch dit zoude en moest ons nog niet belet-4 ten, om haar zo veel aandeel aan de waare, vriendfchap te laaten, als wij van. haar willen hebben, zoo de ondervinding zulks maar eenigzins begunftigde.

Maar deze getuigt in *t geheel niet gunftig.

O 5 Zelfs