is toegevoegd aan uw favorieten.

Ernstig doch teffens schertzend onderzoek, of de oorzaken van de kinderpokjes [...] maar byzonder van de schurft aan insecten moeten toegeschreven worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pvER be SCHURFT, enz. Q33

■ „ In de Soldaten was de groene korst dik„ wils met hair bezet. Onder de Geneesmid„ delen heeft hy voornaamlyk gebruikt het „ Oly van Koptrraot tot twee drachmen in een „ drank van agt pinten, door Helmïch fterk „ aangepreezen: hy gaf tevens zeer veel vm „ dunnende dranken, en veel zeep, om dikwils „ te wasfchen. Was de zwakheid zeer groot, „ dan deed hy de Gtobuli Mariiales in het „ water. Openbaarde zich de loop door 't in„ flaan, dan kon dezelve geftuit worden met „ kleine giften van de Ipccacuanlsa en Rhei om dat daar door de fcherpe Loop verwekkende ftoffe uitgedreven, en de verdere prikkelinge tot afgang aan de Ingewanden ontnomen wierde. Men vind hier in deeze afzienly. ke Schurft geen het minfte gewag gemaakt van Zwavel, en evenwel zyn de lyders geneezen*

Deze brede orafchryvinge , zo der oorzaken, toevallen, als de genees-wyze, zyn die niet alle de overtuigende bewyzen, welke men, zonder verre gezogte beuzelaryen , allerklaarst kan begrypen? En zyn dit, zonder de Wereld maar zo wat op de mouw te willen fpelden, geen meer, dan overvloedige redenen voor een ontaarding , of fcherpte in de vogten , waar uit namurlyker wyze een uitflag, of de Schurft;

p 5 kan