Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPPERMACHT FAN

HET VOLK,

O F D E

GRONDVERGADERING GEHOUDEN IN DE VRTHEID,

N°. 10.

TV aar ben ik? , . ach! ik ben beneden!

In 't land, waar Eer en Deugd vertreeden *

Geketend gaan tn flaverny / In 't land, waar wufte en trotfche grtoten De Vryheid, pan keur Zetel paaien —■—

De lies f den zyn der maatfchaffy.

ZELAÏVDUS.

Vervolg der Zitting in jfuly 1797.

HET DERDE JAAR DER REVOLUTIE. VERWERPING of S L A V E R N T. ^locrates. (Voorzitter) de Vergadering met de nevensgaa ide aanfpraak geopend heb* bende (zie No. 10. A) geeft den Courier het woord.

Courier. Prefident ! de BurgeTS fchynei\ my niet te vertrouwen; ik eisch ook van hen geen vertrouwen, maar ik wil dat zy hooren wat ik zeg, en dat zy dat ia hun hart overleggen. '

Socrates. Gy hebt recht Courter.' zo zy Vryheid en Vaderland, Gelykheid en Broederchap, rechten van den Mensch en Burger—lievende menfehen zyn, is dit ook hunnen plicht; want wat baat anders het hier tegenwoordig zitten in de Grondvergadering ? wy zyn reedenlyke, geene redenfoofe wcezens, en door den wil van eenoneindi°e krapt, ia deeze ov:rfehoone waereLI gefield, waar in wy alleen door wysheid ; door °onze éigoo vermogens, naar waarheid en naar den wil van dat Opperweezen gericht allergelukkigst, met malkander als Broeders zouden kunnen lecven ; — een waereld alleen orn ons gefchapen, waar in wy alles vinden, waar in wy alles moeten agtcrlaaten wat wy halden ; — een waereld die wy nog zo weinig kennen , en-Avaar uit wy weer vertrekken gelyk wy kwamen. — Wat baat toch den meusch zyn baatzuchtig inzaamelen — zyne eigen zin, zyne afkeengheid van den geringeren natuurgenoot; — zyn pracht en hoogheid , — zyne geneigtheid om zyns gelyken te onderdrukken of de vrvheid die nodig is tot verlichting en waarheid, zo naauw te beperken ? — dit zy allen Ariftocraat, allen tiotichenRykaart, en ondeugdigen Grooten tot waarfebuwing gezegt, dat men wel reden-

LOSE DIEREN aan BANDEN HOUWEN kan, MAAR NIMMER MENSCHEN l DAT die, in WEERWIL VAN'de STRENGSTE WETTEN, DE STERKSTE KLUISTERS Zullefl VCrbreekcm , cu wcc

hen. die de aenieggers zyn —. het licht verfpreid zich rondsomme — daar door moet xle waarheid gekend worden — deeze keerd nimmer terug : — word zy verdonkerd of verdrongen , rasch komt zy met meerder heerlykheid ten voorfchyn ! — maar Burgers' ik weide te zeer van 't werk aan de orde —"ga voort Courier, als ie gelieft. — Courur. Ik ben door ingefpannenheid den draad kwyt.

K Ge*

Sluiten