is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE jOODSCHE

B JlL I M t jK W

5AEMENSPR.AEKEN EN VEK.HAELEN

VAN

SOMMIGE TYDGEXOOTEN

DES

ZALIGMAKERS.

(behelzende het voornaemste der euangelie-geschiedenissen.)

Gevolgd nacr het Hoogduitsch van wylen

joan koenraed pfenninger, In leven Diaken van St. Bieten Kerk te Zurük.

ZEVENDE DEEL.

Te L E 1 D E N-, By L. HERDING H, 1792.