is toegevoegd aan uw favorieten.

Stephanus, de eerste christen bloedgetuige; treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 103

Het valsch propheetendom verfchalkte,door alle eeuwen, De vorftenen het volk, by 'c nakroost der hebreeuwen.

Op eene fchampere wyze. Doch 't is opmerkenswaard', dat, daar ge, in zó veel tyd, (De hemel weet waarom,) hier niet verfchenen zyt, Gy'ttydflip daar toe kiest, waarin gy, welke treeken! Uw' zoon in uw paleis zorgvuldig houd verfteken. Gamaliël geeft zyne verwondering, angst en verlegenheid te kennen. Het is opmerkenswaard', dat gy voor Jefus fpreekt, Die een verleider was, waaraan geen blyk ontbreekt, Op't oogenblik, waar in gy Stephanus, dien fnooden, Een veilge fchuilplaats in uw huis hebt aangeboden, Ka dat gy listig hem deed komen in de ftad, Die hy, tot yders rust, nu korts verlaaten had. Of waant Gamaliël, dat wy niets onderzoeken, En dat hy langer ons door fchyn zal kunnen doeken? Indien gy christen zyt, waarom, in 't openbaar, Zulks liever niet erkend,voor dees gewyde fchaar'? Waarom misleid gy ons, in fchyn een joodschgezinde, Daar ge een' geruimen tyd de christnen reeds beminde?

GAMALIËL, zich van zyne verlegenheid herftellende. 'k Bemin de christnen; ja, maar 'k volg hun dwaaling niet, Hoe yverig gy my hen hier befchermen ziet. Natuur en biliykheid doen me in dees raadzaal fpreeken, Die ik geruimen tyd, 'k beken het, was ontweken, Omdat myn rede wierd verfmaad, en ik alleen

G 4 Dea