is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 HISTORIE in. de wonderwerken, waar mede zy beladen ig^ XXX- ergerde hem, in plaats van zyne rede en verflooFDST.ftand daar aan te onderwerpen. Hy kon geen God der Heirsch aaren dulden, cn die alle' de Natiën j die zich in den weg zyns Volks bevonden, deedt verdelgen. Hy twyfelde niet, of eene Godheid, die de wraak, den moord en dc verwoesting der fchepfelen beminde, moest een kwaad begindfel zyn, een Vyand der menfehen en nog grooter Vyand van God, die ze gefchaapen. heeft. Het Euangelium was een weinig meer naa zynen finaak, om dat 'er meer erbarming en minder rechtvaerdigheid, meerder genade en minder kastydingen in zyn. Hy het echter niet na groote onderhandelingen te houden met de Jooden van Per/ie, waar hy veel kennis hadt, hetzy dat hy zich ten vollen in de Wet onderrichten wilde, of liever dat hy ze weêr terug wilde brengen van het geene, 't welk hy hunne dwaaling noemde. De hedendaagfche Jooden ftemmen de onderhandeling van hunne Voorvaders met Manes niet toe, en in hunnen Almanach ftellen zy den oorfprong der kettery van Manes omtrent het einde der regeeringe van Conftantinus; doch deeze. dwaaling in de Tydrekenkun.de is tastbaar,