is toegevoegd aan je favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER JOODEN. 519

TWEEËNTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Vervattende verfcheiden ver baaien nopens de verfoor ing der Jooden.

T"~\us verre van de reizc van Benjamin van Ta- vïï.

' de/a; dewyl nu het verhaal van R. Peta- ^x^ chias veel overeenkomst heeft met het zyne,Hooi»sx; zoo zullen wy 'er ook van gewaagen. Petachias was te Regensburg gebooren , en leefde in de twaalfde eeuw ; want de Kruisvaarders waren meester van Jeruzalem, toen hy derwaards reisde: deeze Stad, door Godfriefd van Bouillon ingenomen zynde, wicrd door Saladyn ten jaare 1187 herwonnen. Dus was hy een tydgenoot van Benjamin, en vertrok omtrent op denzelfden tyd als hy, om de verftrooiden van Israël op te zoeken.

Petachias trok naa Tar'arye, en befchryft de zeden van dat volk. De Inwoonders van dat land trouwelooze menfehen en dieven zynde, durft men daar niet reizen, zonder zich van een Gids te verzekeren , en om niet bedroogen te worden, doet men hem op deeze wys den eed afleggen; de Gids fteekc zich met een naald in den vinger, en laat hem, die den koop met hem maakt, het bloed zuigen. Hy gelooft, dat dit bloed in zyne aderen overgaat, en dat zulks een vast punt van zyne getrouwheid is; of wel men vult een beker met melk, waar elk een deel van

drinkt,