Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 Tweede Brief*

lyké opgave daar van door den Fiscaal^ of eenen geheel anderen perfoon, dan den Richter zeiven, zoo als dit,, hier en eldeis (*) by verfchcidenGerichten plaats heeft.' Zoo dra eene diergelyke opgave iets meer zal behelzen, dan een eenvoudige bepaling der Hoofdpoincten, waaromtrend men zekerheid behoort te hebben,- zoo dra zy, volgends eeneiig van oudsher gebruikeiyken, regel, ontworpen, en, naar een •bepaald getal, en door de beste, zoogenaamd rechtskundige, Methode voorgefchreven, nummers, door hem, die met het onderzoek belast is, moeten worden voorgedragen ,- kunnen zy nier misfen , den loop der verhooren te verwarren, en den Onderzoeker, betrekkelyk den gevangenen, en dezen weder, omtrend zich zeiven, op het dwaalfpoor te helpen.

■Met zeer veel waarheid, zegt Beccaria (§) in zyn, van u te recht zeer hooggefchat,

.werkje, over de misdaden en fi ra ff en:

„ Of-

'4tes oafcöorï eoó-nni;jJr ma\ ioVf«'

(*) Men zie onder anderen Quistorps Gr. d. Crim. R. 2 Th. § 550. 668.

(§) Dei deletti e delle pene. Haarlem. 1766. § 14. en in de Franiche uitgave van den Abt Mohellet, Amflerd. 1771. § 7.

Sluiten