Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23» OVER DEN IJSTROOM.

Si quis ebur aut mixta rubent ubi lilia multa Alba rofa (/>

Mooglijk voegde aen Thetis beter eenig zeegewas dan de waterroos, of Nijmphea, eene plant der Rivieren. Hoe de blanke hals fchoner kon wezen dan het leven vat ik niet klaer, anders zijn deze verzen fraei, en Thetis zeer natureïijk opgetooid, waerom het mij verwondert, dat onze Dichter, die eene beminlijke Vrouw zoo eenvoudig wist te kleden, en daer door waerlijk fchoon te maken, zijne Najaden en Zee-Nijmfen blankec:

En 't vloedgodinnendom getooid en geblanket, Verwagtte om naer heur daet te worden aangezet.

Antonides vaert hevig uit in het 3de Boek, en in een bijzonder vers over onze dwaze navolging der Franfchen, waerdoor wij onze Vaderlandfche zeden bederven, en hier volgt hij zelf de tooi tier Franfche Heeren en Jufferen, die zich zeer derk blankettcn, en wel inde ftroomnajaden, die vooral naturelijke tooifels moeten hebben, en ten ecnetnael onverdraeglijk worden en walglijk, als men haer met blanket fineert. Buiten deze gebreken is de vercicring der Bruiloft van Thetis en Peleus zeer vernuftig, en de Dichter plaetst er de bijzondere Rivieren zeer aertig om uic

hae-

(/) TEneid. xii. V. [66.

Sluiten