Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 VAN HET GELOOF.

rery, van verdikte dieren , en van bloed. («) V. Welk zyn. de agt eerlte algemeene kerkvergaderingen, die federt de tyden der Apostelen zyn gehouden, wanneer, en tot wat einde zyn zy by een gekomen? A. De eerlte is geweest de eerfte Kerkvergade. ring van Niceën, by een gekomen in het jaar 325, waar in 318 Vaders tegenwoordig zyn geweest, en waar in de Godheid van Jefus Christus plechtig erkend is tegen de doolingen van Arius , en zijne aanhangers.

De tweede is geweest de eerfte Kerkvergadering van Conftantinopolen, by een gekomen in het jaar 381 , waar in 150 Bisfchoppen tegenwoordig zijn geweest , en waar in op nieuws de geloofsbeleidenis van Niceën bevestigt is , en de Godheid van den H. Geest plechtig erkend is, tegen de doolingen van Macedonius, die dezelve loochende , en in welke vergadering de geloofsbeleidenis van Niceën met dat geene , dat de Godheid van den II. Geest betreft, ten dien einde vergroot is.

De derde is geweest de Kerkvergadering van Ephefen, by een gekomen in het jaar 431, waarin meer als 200 Bisfchoppen tegenwoordig zyn geweest, en waar in veroordeeld is Nestorius , Patriarch van Conftantinopolen, om dat hy in Christustwee perfoonen erkende , een' Goddelyken, en

ook

O) Hand. XV.

Sluiten