Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEREN. SPREKEN. I65

snder voor, waar bij de fpelkunde (prthographiey. tevens geoefend wordt. 2) Bij bet overzetten vange men aanftonds aan met de fcbikking der woorden , en late niets aan enkele gisting over; men lette eerst alleen op nauwkeurigheid en juistheid, en minder op fchoonheid; maar werke met de eerstbeginnenden gemeenfchappelijk , brenge hen op het fpoor, en make hun alles gemakkelijk, op dat zij de lust niet verliezen. 3) Men late vele plaatfen , die zij hebben leren verftaan, van buiten kren; waar door zij de taal veel vroeger in hun raagt, krijgen. 4) Heeft men zelf de daar toe nodige veerdigheid, zo beginne men ook vroegtijdig met hen te fpreken. 5) Daar bij kan de onderwijzer met het geen geleerd is een aanvang maken , en dit flechts herhalen , zo dat de leerling woorden voor zich heeft en ze flechts anders hoeft te buigen en te plaatfen. De fouten verbetere hij alleen daar door, dat hij dat gene, wat zij verkeerd zeiden, goed zegt.

/lanm. 1) Over de wijze om te léren fpreken.

Ten aanzien van de nieuwe talen heeft men omtrent de wijze om ze te leren fpreken geen verfchil. De onderwijzer zelf moet ze maar goed kunnen fpreken. Dikwerf deed liij beter: wanneer hij zich niet inliet met maar voort te rabbelen. Ten aanzien der Latijnfche taal wilden enige nieuweren, alstiAZEnowen zijne navolgers, alles uitrichten. Het gevolg heeft de bruikbaarheid hier van ten minften niet voor ieder een bevestigd eu de echte oude taalkennis heeft 'er meer bij verloren..

Doch het is gantsch iets anders, onder het lezen, in het fpreken enig onderricht te geven. Dit heeft de grote taalkundige SESSNSR aangeprezen en de meeste oude Schoolonderwijzers hebben

L 3 *

Sluiten