Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i66

VERKLARING VAN

dit g daan. Zeker helpt het ook ongemeen veel, maakt vrijmoe dig, geeft vastheid en veerdigheid in de toepasfing der fpraakkun, dige regelen. Zelfs kunnen kleine fpelen op deze wijze zo ingericht worden , dat 'er het fpreken in ene andere taal door geoefend worde.

2) Z. v. 11. A.

§ 205.

Verklaring van het gelezens.

De talen zijn niet dan middelen, die tot het doel leiden, om zich de denkbeelden en kundigheden van andere menfehen eigen te maken. Wat dus in derzelver fchriften gelezen wordt , moet verllaan en ten dien einde, verklaard worden. Uit hoofde van de grotere verfcheidenheid der denkbeelden , die oude talen uitdrukken, hebben zij meer dan de nieuwen ene verklaring {[interpretatie») nodig. Echter moet men ook hier bij een trapswijzen voortgang in acht nemen. Bij eerstbeginnenden, met welke men buiten dat flechts zodanige fchriften, die ook ten aanzien van den inhoud gemaklijk zijn , lezen moet, is het toereikende, wanneer zij de gedachten in het algemeen gevat hebben. In rijpere jaren is ene nauwkeuriger verklaring van woorden en zaken, ene opheldering uit dc gefchiedenis of oudheden, en in het algemeen het gebruik maken van den gehelen taalkundigen toeftel reeds meer nodig; offchoon men zich zeer te wachten hebbe, 0111 niet dooide menigte van zaken en door wijdlopigheid in de

zo-

Sluiten