Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6"8 hulpmiddelen bij 'l' leren VAN TALEN.

Verklaringen van een ftuk ~ ontwikkeling der hoofddenkbeelden, opheldering der zware uitdrukkingen - der toefpelingen ~ va» bet gefchied- oudheid- en fabelkundige, fj Het lezen, van enen Auteur voor zich zeiven, in dier voege, dat in het leeruur van, den inhoud rekenfchap moet gegeven worden.

$ 2.0&..

Hulpmiddelen bij het leren van talen.

Het is even min onverfchiUig, wat men in vreemde talen leest , als wat voor hulpmiddelen men den leerlingen in handen geeft. Men zou het onnatuurlijk vinden , wanneer men de kinderen het allereerst met Clasfieke fchriften der Nederduitfche letterkunde bezig hield; en is het minder onnatuurlijk hun dergelijke werken in vreemde talen in handen te geven ? Het denkbeeld van gepaste chrestomathien faam te Hellen is ook niet nieuw. Maar men heeft ze zo wel ten aanzien van de oude als van de nieuwe talen aanmerkelijk volkomener gemaakt, en thans heeft de onderwijzer ruime keuze. Eerst na dezelve ga hij tot het lezen van de auteuren in hun geheel over; en dat al weder geëvenredigd naar de gemaakte vorderingen. — Ter verklaring hebben eerstbeginnenden flechts zeer eenvoudige hulpmiddelen nodig; geoefenden reeds meerdere, maar ook vooe hun is overlading meer fchadelijk dan nuttig» Z. v. h. A„.

AGT-

Sluiten