Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yOORREDEN

VAN DEN

VEKTAAEER..

j^an mijne Landgenooten eene vertaaling bezorgende van de voortreflijke Gedenkfchriften van den Baron de tott, moet ik vooraf eenige algemeene aanmerkingen en bijzonderheden mededeelen, betreffende deeze Gedenkfchriften en derzelver edelen Opfteller , als ook het één en ander berichten van het geen in deeze Nederduitfche vertaaling door mij in het oog gehouden is.

Het eerfte zal ik ontleenen uit de Voorreden , geplaatst voor de Engeliche Overzetting van dit Werk , door eenen Engelfchen Edelman te Parijs vervaardigd, onder het oog van den Baron zeiven; „Men „ mag," zegt deeze Overzetter,"gerust „ vastftcllen , dat deeze Gedenkfchriften „ altijd in achting zullen blijven; en ver„.zekeren, dat zij vermaak en onderwijs „ aan eiken Lezer, en ftoffe van diepe * 3

Sluiten