is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den baron de Tott, betreffende de Turken en Tartaaren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JJS/S gedenkschriften van den

die den Blufti zo verre bragt, dat hij met verachting dc bedreigingen van zijnen meester ontving, en deeze tegenftand vergrimde Sultan osman zo geweldig, dat hij bevél gaf, de mortieren voor den dag te brengen, die door verloop van tijd als begraaven waren. Dit bevel alleei bragt de grootfte uitwerking voort. Het ligehalrri der Ulémats, billijk verfchrikt. onderwierp zich, en de vermaarde Racub Pacha, tot het Vizirfchap geroepen, regeerde zondereenigen ■tegenfpraak.

racub verëenigde in zijn karakter met den inneemeudften geest, veel kracht en fterkte. Nooit heeft een Vizir beter dan hij de begaaftheeden bezeeten , die noodig waaren voor zijn ambt: Hij wist met beleid om te koopen, en de ftout'rten te verfchrikken; altijd trouwloos, altijd boos, maar altijd bekwaam en meester van zich/elven, telde hij de menfehen weinig, en achtte hun leven niets. '

Deeze Staatsdienaar had voorheenen het Pachalik van Cairo bekleed, het welk van altc'ïn het gantfehc Rijk hem het minfte voegde; de ongebondenheid der Mamelukfche Beijs, ónderfteurid door vermogen , had hem geen' anderen weg, om zich ftaande te 'houden, ovcrgelaaten , dan dien van omkooping, zonder dat hij daarom minder blootgefleld was voor geweldige aanvallen. Hij was naauwlijks een piftoolfchoot, op hem gelost in zijn eigen Divan ontkomen * wan-