is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IoS HET BOEK DER.

Hcofdfl. volgends toedekkende. Nog verzocht hij haar , W."ao. dat z!> aan den inSang der tent blijven ftaan, en zo 'er iemand kwam en vraagde, of 'er ook de één of ander in de tent was, als dan wilde *i. zeggen, dat 'er niemand in was.— Maar jAëL, de huisvrouw van heber, nam één van de nagelen der tent, en een hamer in de hand gevat hebbende, ging zij ftil na hem toe, en dreef den nagel door de flaapen van zijn hoofd, dat die tot in den grond doorging, terwijl hij in eenen diepen fiaap lag, en dus ftierf hij. ftt. Kort daar op kwam barak, die sisera najaagde, wien jAët te gemoet ging, met deze' woorden: Kom hier, ik zal u den man -wijzen, dien gij zoekt. Hier op in haare tent binnen getreden, zag hij sisera dood liggen, en den nagel in den flaap van zijn hoofd. •3. Dus bracht God, op dien eigen dag, jabin , den Koning der Kanaaniten, te onder, ten be24. hoeve der Israëliten, terwijl de magt der Israë' liten gaande weg fterker werdt tegen jabin , den Koning der Kanaaniten, tot dat zij hem eindelijk geheel verdelgden.

5. Zegelied, door debora en barak, op deze overwinning.

Hoofdft. Bij de gelegenheid dezer overwinning, zongen debora, en barak,de zoon vanabiiso&m, het volgende zegelied:

2. Dat Israëls hoofden hen aanvoerden,

Dat