Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j e s a i a. 241

Dewijl voor Sion een Verlosfer zal verfchijnen, Hoofdft. Voor Jakobs volk, wanneer 't zijn wanbe-VJ#2ö.

drijf verlaat 1

Zoo fpreekt jehova — ja ! dit, dit zijn mijn «ï> belofren:

Zoo fpreekt jehova God — mijn geest, die op u rust, i Mijn woord en onderwijs, u in den mond gegeven ,

Zij zullen vaa^uw mond, noch uwer kind'ren mond,

Niet wijken; 't nageflacht zal nimmer die vergeten ,

Zoo fpreekt jehova God — nu noch in eeuwigheid !

56. Eene allerheerlijkfte voorzegging van eènen grooten gelukftaat, en van de uitbreiding en bloei van den waaren Godsdienst en Deugd ónder alle volken.

Op, op, en wordt verlicht; gij ziet uw \iz\\-Hoofdft. zon daagen! vut, jehova's Majefteit rijst glansrijk voor u op. Laat vrij de duisternis den aardbol overdekken, 2,

En volken donkerheid; maar over u verrijst jehova zelv'; aan u verfchijnt zijn glans en luister.

Barbaaren komen zelv', en fnellen naar uw 3,. licht,

En tot den dageraad,die u verrijst, de Vorften.

Q Hef,

Sluiten