Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 s a c ii a r i 3.

Hoofdft.Bijzonder; 'insgelijks hun vrouwen ook hij. zonder;

't Geflacht van sijieï bijzonder; ook hun vrouwen

%l4. Bijzonder; en dus ook all' ov'rige genachten Bijzonder, elk geflacht, hun vrouwen ook bijzonder.

9- Voorzeggingen van VCrZOening der zonden — van de uitroefing der Afgoden, en alle valfcke Profeeten - van den dood van jehova's Herder, en de gevolgen daar van*

Hoofdft.Kém zal voor davids huis, en Salems W .XII l. zeet'nen,

Een bron ontfloten zijn, voor zond' eft vuiligheên.

s. Het zal ook op dien tijd gebeuren, fpreekt

jehova,

De groote Wereld-God, dat ik, uit 't gant-, fche land,

Der Afgoón naam en dienst geheellijk uit zal roejen,

Zoodat men aan die Goón niet meer gedenken zal.

% Zal de Profeeten ook uit 't gantfche land. verbannen,

2„ En den onzuiv'rcn Geest. — Als iemand voor Profeet Zich uitgeeft, d?.n, dan zou zijn vader en zijn moeder,

Zijn

Sluiten