Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Uyt een Jtaliaanfch Kerklyk NieuwsPapier genaamd Annali Ecclesiatici ; Gedrukt te Florence by Antonius Joseph Pagani, met verlof van den Groot Hertog.

In No. 21. van den 24 Mey 1784. wordt aldus van het voorgaande Uyttrekzel gefproken.

D

it Uyttrekzel, aan gene zeyde der bergen gedrukt, behelst de zevende en volgende afdeelingen tot aan de derriende van het IX Hoofdfr. van het zeer fraije Werk van den Heer Graave van Trautmans iorf, van 't welke wy in ons weekblad v;>n 't voorleden Jaar No. 35/. verflag gedaan hebben.Mogelyk heeft men, met dit afzondelyk uyt. te geeven, en te verfpreyden, voorgehad onze zeer bedrukte broeders der Kerke van Utrecht te vertrooften, die alzo zeer aan den Stoel van Rome, als zynde het middelpunt der Kathölyke Ecnheyd, gehegtzyn, B 4 1 als

Sluiten