Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISRAELS AFGODSDIENS T. t% Wet van god, die zulks verbied* veracht en verfmaad: het is rnisdaacig, omdat men van langzaamerhand, door het zinnelyk voorwerp, van het gene het verbeeldt, afgetrokken, jehovah's eer aan het werk zyner eigen handen geeft, en onze aanbidding, die god alleen toekomt, en -waar door wy zynen roem verbreiden, aan sefqedene Beelden fchenkt. — En gewisfelyk het zou menfehelyker wyze met gansch Israël gedaan geweest zyn, indien jehovah, die in het midden des toorns, des ontfermings gedagtig is, niet op Mofes bede bewogen, de dood van de flrafbaare menigte hadt afgewend-

l e o n o r e.

Maar wierdt Israël dan niet geflraft over deeze zonde ?

de gouverneur. Neen: jehovah bewees zyne genade aan alle die berouw over hunnen misdaad betoonden, maar van hen, die hardnekkig in hunne hulde aan het Stierkalf bleeven voortvaaren, wierden er, ten :.ffchrik van anderen, omtrent drie duizend, door de Leviten omgebragt. — Wat Aaron belangt, fchaamte, over zyne zwakheid, vervulde zyne ziel; men hoort den niet Heldhaftigen, den om het Ambt van Rechter te bekleeden onbekwaamen man, den weereloozen Priester, tegen Mofes, die K4 ' uit

Sluiten