Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

grondvesten rustte; dat is, hij verwierf onder de menfcheti enen duurzamen roem.

Het tegendeel is dit huis van roem en eer omverterukken en te vernielen. Dus leest men bij Hariri, Conf. XXXIII, aangehaald door A. Schultens, ad Conf. • VI, pag. 253.

De onheilen hebben mijne rots gefchokt, en mijnen roem en deszelfs grondvesten omvergerukt.

Zo.ook bij Arabsiades, Hifi. Tam. Tom. \,pagm

.Indien het Godlijk befluit mijn gebouw wil vernielen, dat is, mijnen roem vernietigen.

X : 3 > 4-

Dat deze verfen zeer moeilijk zijn , behoef ik den kundigen niet te zeggen; en men kan het zeer duidelijk uit de verfchillende opvattingen der geleerden door J. W. Schroeder, in zijnen Commentarius in Pf. X opgegeven, afnemen. Naar mijne gisfing, welke ik in de overzetting gezocht heb uittedrukken, moeten deze verfen dus afgedeeld en gelezen worden:

B 4 *

Sluiten