Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

Arabifche J^j^J, het welk, gelijk men zelfs uit Golius en Giggeius zien kan, inzonderheid van grote gulzigheid in het eten gebruikt wordt. Ik zal omtrend de betekenis van dit woord nog iets zeggen bij Pf. LXI: 6. 4.) In het laatfte lid van vs. 10 o^d^ri voisw b-sn rm\ geloof ik, dat men voor cd'Kzbn beter leest nsoVi, of gelijk vs. 8 en 14 gelezen wordt, a^n. Het komt mij namelijk voor, (en hierin ftem ik met den Heer N. W. Schroeder overeen) dat dit woord, een verbum quadrUherum is , te famen gefteld uit f?n, het welk eerst zwart zijn betekent, en daarna van allerleie ellende gebruikt wordt, gelijk J. W. Schroeder, bij het achtfte vers' zeer uitvoerig bewezen heeft, en uit njo, het welk eigenlijk zo veel betekent, als geftamt, gefloten worden, en wel zo dat iets door het ftoten in eikanderen geftampd worde, (tundi, contundi^) gelijk uit vergelijking

van het Arabisch c\—'==>, ^x-Zzs 5 L-g_£=r ? ert

^—£==> duidelijk blijkt; van waar het naderhand gebruikt is, vanzulken, die door onheilen en droefheid geheel en al overftelpt zijn, waarvan vooral bij de Arabieren

l._£=?L-£=> gebruikt wordt, gelijk ook cL.f=r> med.

, en ^—, waannede men voor dezelfde betekenis ook nog , en misfchien ook ^U-éz» kan vergelijken. Dat nto in den oorfpronglijken tekst dezelfde betekenis heeft, kan zelfs genoegfaam uit de woordenboeken blijken. Van fin derhalven en nto komt na^n, of

PtspSn ■> waarvoor men ook kon fchrijven met weglating van de h npSrj of rojwj, Dit blijkt intusfchen uit het gezegde,

dat

Sluiten