Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏSH KWADEN TE OVERWINNEN? 35

gekerder tot het kwade voort, naar mate men met zijne verbeelding 'er lang op blijft ftil (taan. Terwijl de zondige verbeelding, die men gaan. de houdt, ons het genoegen der zonde, hoe langer hoe groter fchildert, bluscht zij gelijklijk het licht van het verftand en van het geweten uit. — En wat middel tegens zulke verleidende gedagten, en deze gevaarlijke uitwerkzels onzer verbeelding? — Dit M. V. dat wij de ene kragt door ene andere, door een tegengeweld vermogen zoeken te overwinnen; — dat wij onze verbeelding yan 't vermaak der zonde aftrekkende, dezelve terftond tragten te vestigen op 't een of dnder treffend en ontzettend beeld yan den Godsdienst.— Zet u de verbeelding b. v. aan tot onrechtvaardigheid of tot onbarmhartigheid; verbeeldt u dan dien mishandelden of dien ongelukkigen te zien, die door uw fchuld bange tranen ftort, en die reeds bezig is, om uwe mishandelingen aan den gemenen Vader der menfchen te klagen. Zoekt uwe verbeelding dan gaande maken door het ontzagchlijk gezigt van enen Rechtvaardigen en gedugten Rechter': verbeeldt u dan die klag«en te horen, die de gedrukte elendeling tegens u zal uitffcorten voor den troon dier onpartijdige Majefteid. —, Dat de Christen in 't uur der verzoeking tot gierigheid zijne gedagten b. v, vestige op k graf en op de eeuwigheid, daar, waar ons geen fchatten verzeilen, • noch gee^ goederen ons kunnen redden. Ziet de loon der

§ 5 gr'

Sluiten