Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten kwaden te overwinnen? 33

mooglijk zij, om de verzoekingen te overwinnen ; zo gij egter voortgaat, om aan de moeilijkheden van dien ftrijd altoos bij vergroting te denken; zo gij aanhoudend zegt: „ ö hoe moeilijk, hoe bijna ondoenlijk, om zo vele verzoekingen te weêrftaan, en zulk een aandrang ten kwaden te betengelen! „ Dan zult gij u zeker door het moeilijke van dien ftrijd, ganschlijk van den zeiven laten affchrikken, — Of fchoon wij u de moeilijkheden niet verbergen willen, die het beteugelen van een zinnelijk hart verzeilen ; die zwarigheden zijn egter geenzins zo groot, als uw bedrieglijk hart u de zelve affchetst; geenzins groot genoeg , om u van het beftrijden derzelven af te houden, — Hebt gij M. V. niet overal in de warcld geleerd, dat dat geen, het welk moeilijk is in den beginne, met iedere poging daar toe, gemaklijker wordt; dat zulks vervolgends vermaaklijk begint te worden, en eindelijk in ene genoeglijke neiging of hebbelijkheid verandert. — Immers, dat deze ftrijd niet zo moeilijk zij, als gij u zo gaarne diets maakt; daar voor is u de Goedheid van uwen Formeerder, daar voor is u de komst van Gods enig geboren Zoon op aarde , daar voor zijn u de uitdrukkelijkfte verzekeringen en beloften van Gods Woord tot zekere bewijzen! — Dat denkbeeld: Die met ons is, is groter dan zij, dia tegens ons zijn ! — Dat moete ons fteeds moed 11. deel. C in-

Sluiten