is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 DB GELIJKVORMIGHEID AAN GOD HET GROOTE DOEL

door haaren gloed hét ftaarend oog, van ai wat eindig is, doet fchemeren; en die voor hem, die haare heerlijkheid onbefcheideri wil indringen, alles rondom verduistert en verdonkert. Is dit zoo M. V. geen wonder dan, dat wij van Gods Volmaaktheden, als menfchen, fpreekende, dezelve befchouwen, als waaren zij, in God, even zo van eikanderen verwijderd, zo als dezelve verwijderd zijn in onze voorilellingen en bevattingen; zonder dat wij opmerken, dat in God alles één is, en zonder in 't oog te houden, dat in de Godheid alles flechts ééne volmaaktheid is, alles flechts één geheel uitmaakt. Ik beken 't, de Goedheid in God ïs geheel iets anders, dan 't geen wij onder Heiligheid verftaan, of 't geen wij door Waarheid bedoelen; intusfchen, alle deze hoe. danigheden beftaan in God niet zo op zig zeiven, noch zijn zo van eikanderen afgefcheiden, gelijk wij dezelven in onze denkbeelden van een fcheiden. Noch eens dan M. V. God is één; en alles in dien Oneindigen maakt, flechts, één volmaakt en onaffcheidbaar geheel uit! — Een geheel, welks oplettende en naauwkeurige befchouwing, in de menschlijke ziel, doorgaans eiudigt in eerbiedige yerbaaziog, in heilige bedwelming.

Na