is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HAAT EN VERBITTERING. I75

üw hart voor dit verfchriklijk monster voor altoos te bevvaaren. En hoe, hoe gewichtig, hoe gemeenzaam zullen deze raadgeevingen niet voor u worden, zo gij dezelve dikwijls ter harte neemt, en ze meenigmaal door een vuurig gebed aan uwe harten verleevendigt.

Haat, en Verbittering! Afgrijzelijke driften! Woelt gij voortaan alleen in de oorden van ijsfelijke wroeging, in de plaats van eeuwige kwaal'! hier doch is uwe eigenaartige werkplaats! Maar wijkt, wijkt gij aflchuwlijke monsters! Wijkt gij voor eeuwig uit onze gemoederen! En maakt gij ons hart tog nimmer tot een zetel van fnoode gruwelen, tot eene verblijfplaats van rege helfche jammeren!

'.**' H$ÜMK

O God! Uw Naam, Uw Wezen is liefde, en alle Uwe werken zijn weldaadigheid en ontferming! Op U, op Uwe Goedheid willen wij ftaaren, als menfchen ons beledigen, als menfchen onze haat en verbittering ontvlammen. Daar aan gedachtig willen wij onder Uwen Zegen die zo verderflijke wortels uit onze gemoederen uitroeien. Zo willen wij alles , wat haat genoemd wordt, voor eeuwig verfoeien; zo willen wij beminnen gelijk Gij bemint, Amen!

LEER.