Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adam afleggen, op dat wij baar vinden mogen.

De Prefes.

Mij ligt zij ook aan het hart, en ik wil 'ze mede helpen zoeken. Maar in het boek van Alberti vinden wij ze niet. Daar is niets in te vinden dan enkel puure ketterij.

De vreemdeling. Een fchrijver is fomtijds onachfzaam in zijne uitdrukkingen; dikwijls maakt de verfchillende manier, om zich eene zaak voor te hellen, dat de één den anderen niet verftaat, menismaal wil ook de één.den anderen niet ver/taan.

De Prefes. Wat wilt gij daarmede zegden? De vreemdeling. Ik wil 700 veel zeggen, dat raeri in alle boeken ketterijen

Sluiten