is toegevoegd aan uw favorieten.

Asmus omnia sua secum portans, of Alle de werken van den Wandsbecker bode.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter eere van eenen Recenfent.

Hoezee! Hoezee! den Recenfent, Aan 't tweemaal lezen niet gewend; Maar, al las bij ook tienmaal, 'k wed dat zijnoog, Hoedanig bij keeke, iem toch nog bedroog.

De dood en liet meisjen.

Het Meisjen.

Voorbij, 6 dood ! voorbij! Och! zie mij toch niet aan : lk hen nog jong. Ga vrij. Ik wil niet met u gaan. De Dood. Geef mij uw hand, ó fchoone meid, Ik ben uw vriend ; maarniet als veele andere kriaapen. Hou goeden moed! 'k heb u geen ftraf bereid; èNeen'.in mijnenarm zultgij zelfzachtkens flaapen.